باکس آفیس

عنوان فروش آخر هفته فروش کل هفته بودجه
Joker Joker $96.2M $96.2M 1 $55M
Abominable Abominable $11.9M $37.8M 2 $75M
Downton Abbey Downton Abbey $8.0M $73.6M 3 $20M
Hustlers Hustlers $6.4M $91.4M 4 $20M
It Chapter Two It Chapter Two $5.3M $202.2M 5 $79M
Judy Judy $4.6M $9.1M 2
Ad Astra Ad Astra $4.2M $43.3M 3 $87.5M
Rambo: Last Blood Rambo: Last Blood $3.6M $39.9M 3 $50M
War War $1.6M $2.1M 1 $25M
Good Boys Good Boys $0.9M $82.0M 8 $20M